Datatag ID Limited

CESAR Säkerhets- och registreringssystem vid stöldskydd av jordbruksutrustning

CESAR Jordbruk

CESAR - Officiellt program

Stölder från jordbruk (i Storbritannien) uppskattas till cirka en miljon pund per vecka vilket är ett stort problem för jordbruket och dess försäkringsbolag. (ungefärliga siffror)

För första gången har branschen enats bakom ett officiellt system för säkerhet och registrering av jordbruksutrustning. Programmet är CESAR – det ledande initiativet mot stöld av utrustning.

I arbetet med att motverka stölder och underlätta återlämnande till rätta ägare har CESAR kombinerat:

 • Toppmodern ID-teknik från Datatag
 • Synlig och dold avskräckande märkning
 • En låg engångskostnad som skyddar din maskin för hela dess brukningstid
 • En säker och ackrediterad 24/7-databas

Den triangelformade CESAR-registreringsskylten har blivit branschstandard och har stöd från lokala myndigheter, ledande entreprenörer, jordbruksorganisationer, polisen, försäkringsbolag samt finansföretag.

Jordbruksorganisationen AEA (Agricultural Engineers Association) stöder programmet fullt ut tillsammans med andra intressenter inklusive:

 • Ledande tillverkare av utrustning samt importörer och återförsäljare
 • Inrikesministeriet (Storbritannien)
 • Polisen
 • Uthyrningsföretag
 • Fackföreningar
 • Ledande försäkringsbolag

Det utvalda partnerföretaget för det officiella CESAR-programmet är Datatag ID Ltd.

Mer information återfinns på CESAR-programmets officiella webbplats

Exempel på jordbruksmaskiner som vi kan skydda:

CESAR Jordbrukssystemteknik

Unik identifieringsskylt för anläggningar

Dessa manipuleringsskyddade skyltar har ett unikt identifieringsnummer för anläggningen – detta ser till att din utrustning kan spåras och återlämnas i händelse av stöld. Datatag kommer att polisanmäla all kopiering eller obehörig tillverkning av dessa unika ID-skyltar som innehåller Datatags registrerade varumärke som gäller i hela världen.

Tagg-transpondrar i glas

Den här transpondern är ungefär lika stor som ett riskorn och den kan installeras mycket enkelt. Den innehåller ett unikt kodnummer som programmeras in permanent i dess integrerade krets. Numret kan inte ändras eller tas bort.

Självhäftande tagg

Den här flexibla självhäftande transpondern innehåller ett unikt kodnummer som har programmerats permanent i dess integrerade krets. Numret kan inte ändras eller tas bort och det står även emot attacker från elstötar och magnetvågor.

Datadots®

Detta är ett överlägset mikropunktsbaserat identifieringssystem som har utvecklats för att ge enkel användning. Datadots kan appliceras på alla ytor, vilket gör det praktiskt taget omöjligt för kriminella att lokalisera och ta bort alla.

Datatag DNA

Detta är en unik kemisk DNA-lösning. Varje del i anläggningen eller maskinutrustningen skyddas med en osynlig unik DNA-kod. Kriminella måste vara säkra på att de har tagit bort varenda molekyl av Datatags DNA.

CESAR – På rätt spår

 1. En CESAR-registrerad maskin löper fyra gånger mindre risk att bli stulen
  (jämfört med statistik från IMIA)
 2. En CESAR-registrerad maskin har sex gånger bättre chans att bli återlämnad om den skulle bli stulen
  (källa PANIU)
 3. Synlig och dold märkning – avskräckning på riktigt.
 4. Inga årliga avgifter – investera en enda gång i märkning och registrering av utrustningen för hela dess livslängd.
 5. Lägre försäkringspremier – upp till 20 % och lägre tilläggskostnader – CESAR har godkänts av alla ledande försäkringsbolag.
 6. Polisen har snabb åtkomst till CESAR-databasen – stulen utrustning kan sättas på spårning omedelbart via Datatags säkra callcenter som är öppet 24/7.
 7. Systemet stöds av lokala och nationella myndigheter – det är lättare att få utrustningen godkänd för arbeten på större byggarbetsplatser.
 8. Inga återställningsavgifter för stulen utrustning.
 9. Gratis parallell registrering hos Trafikverket (för maskiner som omfattas).
 10. Marknadens ledande stöldskyddssystem.
 11. Färre stölder på anläggningen = kortare stilleståndstider
  = bättre lönsamhet i verksamheten.
 12. Första officiella branschomfattande programmet
  - med stöd från PTAG
 13. CESAR stöds av Inrikesministeriet (Storbritannien) och Police CPI.
Datatag Twitter Datatag LinkedIn Datatag YouTube Datatag Nyheter
Datatag Official Sponsor of 2013 BSB