Datatag ID Limited

Villkor Och Bestämmelser

Nedan återfinns de villkor och bestämmelser som gäller för användning av vår webbplats samt de villkor och bestämmelser som gäller vid köp av produkter genom vår onlinebutik.

Läs dessa villkor och bestämmelser noggrant. Tillsammans med vår sekretesspolicy är det dessa som reglerar vår relation till dig vad gäller den här webbplatsen. Om du har några frågor om dessa villkor eller om du inte vill acceptera dem ber vi dig kontakta info@stoldskyddsforeningen.se eller ringa 0771-773 773 under normal kontorstid (måndag till fredag 9–17 engelsk tid) innan du använder den här webbplatsen.

I samband med dessa villkor och bestämmelser avser benämningarna vi/vår/oss och liknande Datatag ID Limited. Vi kan ändra dessa villkor och bestämmelser när som helst genom att uppdatera den här sidan. Besök den här sidan då och då och granska dessa villkor och bestämmelser så att du alltid är införstådd med eventuella ändringar. Om du använder eller besöker den här webbplatsen innebär detta att du godkänner dessa villkor och bestämmelser. Om du inte accepterar dessa villkor och bestämmelser får du inte fortsätta använda den här webbplatsen.

Information om oss
Vi är Datatag ID Limited. Vårt registrerade huvudkontor finns på 1 Brassey Road, Old Potts Way, Shrewsbury, Shropshire, SY3 7FA, Storbritannien. Vi bedriver verksamheten från Waterman’s House, Waterman's Court, Lotus Park, The Causeway, Staines-upon-Thames, TW18 3AG, Storbritannien. Du kan kontakta oss via distribueras av: SSF Besöksadress: Tegeluddsvägen 100, Stockholm, e-post på info@stoldskyddsforeningen.se eller per telefon på 0771-773 773.

Webbplatsen för vilken dessa villkor och bestämmelser gäller och för vilken vi ansvarar är www.datatag.co.uk.

Din användning av den här webbplatsen samt våra immateriella rättigheter
Vi har gjort den här webbplatsen tillgänglig för dig för din egen personliga användning. Vi kan modifiera den här webbplatsen när som helst.

Den här webbplatsen och allt material som förekommer på webbplatsen skyddas av immateriella rättigheter, inklusive upphovsrättslagar, och tillhör antingen oss eller är licensierat till oss för användning. Materialet innefattar men begränsas inte till design, layout, utseende, utformning, grafik och dokument på webbplatsen, samt övrigt innehåll såsom artiklar, berättelser och text.

Du får inte kopiera, sprida, återpublicera eller på annat sätt göra materialet på den här webbplatsen tillgängligt för någon annan utan skriftligt godkännande från oss.

Namnet Datatag samt logotyp och enhet förblir alltid vårt registrerade namn och varumärke. Användning av namnet och varumärket är strängt förbjudet utan skriftligt godkännande från oss.

Du får skriva ut eller ladda ned material från den här webbplatsen för din egen personliga användning förutsatt att:

 • Inga material modifieras på något sätt,
 • Ingen grafik används åtskilt från tillhörande text,
 • Vår upphovsrätts- och varumärkesinformation visas på alla kopior och du verifierar att den här webbplatsen är källan till materialet, samt
 • Den person som tar emot materialet görs uppmärksam på dessa begränsningar.

Vårt ansvar gentemot dig
Dessa villkor och bestämmelser exkluderar inte vårt ansvar (i förekommande fall) gentemot dig för : personskada eller dödsfall resulterande från vår försumlighet, bedrägeri eller allt som skulle vara olagligt för oss att utelämna eller försök att utelämna vårt ansvar.

Vi garanterar inte att den här webbplatsen kommer att vara kompatibel med all maskinvara och programvara som du kan använda. Vi garanterar inte att den här webbplatsen kommer att vara tillgänglig vid alla tillfällen eller vid någon specifik tidpunkt. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller modifiera den här webbplatsen när som helst.

Vi ansvarar endast gentemot dig för förluster som drabbar dig på grund av att vi har brutit mot dessa villkor och bestämmelser. Vi är inte ansvariga för några förluster som du kan åsamkas i fall som inte utgjort någon förutsägbar följd av att vi har brutit mot dessa villkor och bestämmelser, till exempel om du och vi inte hade kunnat förutse sådana förluster innan eller när du besökte den här webbplatsen.

Information på den här webbplatsen
Informationen på den här webbplatsen ges endast som allmän information. Vi försöker alltid se till att informationen på webbplatsen är korrekt och aktuell, men vi kan inte hållas ansvariga för några felaktigheter i informationen. Vårt ansvar gentemot dig enligt förklaringen ovan påverkas inte av detta.

Länkning
Vi kan länka till andra webbplatser som inte ligger inom vår kontroll. När vi gör detta försöker vi göra det så klart och tydligt som möjligt att du lämnar vår webbplats. Vi är inte ansvariga för länkade webbplatser på något sätt och vi gör inga rekommendationer avseende dem. Du ansvarar för att kontrollera vilka villkor och bestämmelser som gäller på de länkade webbplatser som du besöker.

Du får inte länka till den här webbplatsen från någon annan webbplats utan skriftligt godkännande från oss och du måste samtycka till att uppfylla följande riktlinjer:

 • Länkar måste gå till webbplatsens hemsida på www.datatag.co.uk,
 • Du får inte skapa någon ram eller annan kantlinje runt webbplatsen,
 • Webbplatsen varifrån du vill länka måste uppfylla alla gällande lagar och bestämmelser och den får inte ha något innehåll som kan anses vara osmakligt eller offensivt, och
 • Du får inte antyda att vi rekommenderar eller associeras med någon annan webbplats, produkt eller tjänst.

Entreprenörsuppdrag online
Ingenting på den här webbplatsen avser att vara eller ska tolkas som något erbjudande att ingå någon bindande relation med dig eller någon annan, med undantag för dessa villkor och bestämmelser som reglerar relationen mellan oss avseende din användning av den här webbplatsen.

Om du ingår avtal med en tredje part som omnämns eller refereras till på den här webbplatsen, inklusive någon leverantör, är det ditt ansvar att säkerställa att du är väl införstådd med villkoren för detta avtal och att du ombesörjer juridisk rådgivning om så behövs.

Tillämplig lag och jurisdiktion
Framtagning, existens, konstruktion, egenskaper, giltighet och alla möjliga aspekter avseende dessa villkor och bestämmelser regleras av engelsk lag.

Domstolar i England har exklusiv jurisdiktion att avgöra alla tvister som kan uppstå på grund av eller i samband med dessa villkor och bestämmelser eller användning av webbplatsen.

Villkor och bestämmelser vid försäljning

Policy vid returer och återbetalningar
1. För alla produkter som har köpts direkt från oss genom www.datatag.co.uk:

Det här avsnittet beskriver hur vi hanterar returer och hur vi beräknar återbetalningar. Vår policy för returer och återbetalningar påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Observera vad gäller returer och återbetalningar:

 • Om du är missnöjd med din artikel ber vi dig kontakta oss via e-post (info@datatag.co.uk) eller telefon (0771-773 773). Uppge ditt unika orderreferensnummer och anledningen till returen. Om vi samtycker kommer vi att ge dig ett returreferensnummer.
 • När du återsänder artikeln till oss måste den vara oanvänd och i lämplig förpackning, och returreferensnumret måste också finnas.
 • När din artikel har anlänt till oss kommer vi att inspektera och hantera den returnerade artikeln. När den har genomgått inspektionen meddelar vi dig om din återbetalning. Du kan förvänta dig en återbetalning i samma betalningsform som användes vid inköpet. Återbetalningen skickas inom tre veckor från mottagningsdatum för returen.
 • Om returen och återbetalningen inte har hanterats efter fyra veckor från det datum då du skickade returen till oss ber vi dig kontakta oss för ytterligare assistans.

Så här beräknas återbetalningar:

Artiklar går i retur på grund av att de är skadade, defekta eller felaktiga.
Om du returnerar en artikel på grund av ett fel som vi har gjort eller på grund av att artikeln är skadad eller defekt kommer vi även att återbetala kostnaderna för porto och retur till oss.

Artiklar som returneras inom ångerveckan (sju dagar)
Kunder inom Europeiska Unionen har lagstadgad rätt att ångra ett köp inom sju arbetsdagar från det datum då artikeln levereras.

Om du ångrar ditt köp inom gällande ångervecka (sju arbetsdagar), och det inte har förekommit något fel från vår sida, kommer vi att återbetala kostnaden för artikeln plus kostnaden för frakt/porto enligt följande:

 • Om du återsänder en artikel som utgjorde en del av en större beställning kommer vi att återbetala priset för den felaktiga artikeln.
 • När du returnerar en hel beställning återbetalar vi den fraktavgift som gällde för den aktuella leveransen till dig.
 • Vi återbetalar endast normala fraktkostnader (flygpost) för artiklar som har skickats till adresser utanför Storbritannien.

Artiklar som återsänds inom ramen för 30 dagars returgaranti
Om du ångrar ditt köp mellan sju till 30 dagar efter leverans, och det inte har förekommit något fel från vår sida, kommer vi endast att återbetala kostnaden för artikeln. Vi återbetalar inte kostnaden för frakt till dig eller tillbaka till oss eller någon annan tjänst som har levererats till dig i samband med inköpet.

Annullera en beställning
I normalfallet försöker vi skicka din artikel (dina artiklar) på beställningsdatum, eller dagen efter beställningsdatum, beroende på om artikeln finns i lager. Om du vill annullera en beställning ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt under kontorstid (måndag till fredag) på telefon +46 771 414414. Om beställningen inte redan har skickats kommer vi att annullera beställningen och återbetala artikelpriset. Om din beställning redan har skickats hänvisas till vår policy för returer och återbetalningar ovan.

Datatag Twitter Datatag LinkedIn Datatag YouTube Datatag Nyheter
Datatag Official Sponsor of 2013 BSB