Datatag ID Limited

Webbplatsens Friskrivning

Datatag ID Ltd har lagt ned mycket arbete på att säkerställa att all information på webbplatsen är korrekt, men vi tar inget ansvar för några fel eller utelämnanden.

Varken Datatag ID Ltd eller företagets dotterbolag, eller någon som har hjälpt till att utveckla, skapa, producera eller leverera materialet och informationen på den här webbplatsen tar ansvar för några skador i samband med din användning av eller oförmåga att använda den här webbplatsen.

Vi arbetar enligt bästa förmåga för att tillhandahålla korrekt information, men vi garanterar inte nämnda information, och vi gör inga utfästelser avseende användningen eller resultatet av användningen av något material på den här webbplatsen avseende exakthet, tillförlitlighet eller någon annan egenskap. Vi garanterar inte att den här webbplatsen eller att någon specifik funktion på webbplatsen kommer att fortsätta finnas tillgänglig för dig.

Datatag ID Ltd garanterar inte att funktionerna på webbplatsen kommer att fortsätta fungera utan avbrott eller utan fel, att defekter kommer att åtgärdas, att den här webbplatsen eller någon server som gör webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter, eller att du kommer att få lyckade resultat genom informationen på den här webbplatsen.

Vi ansvarar inte för något material som läggs upp av någon användare eller för någon information överhuvudtaget via några länkade webbplatser. Du accepterar och samtycker uttryckligen till att Datatag ID Ltd och dess dotterbolag inte har något ansvar för något material som du kan uppfatta som stötande, osmakligt eller nedsättande.

Datatag Twitter Datatag LinkedIn Datatag YouTube Datatag Nyheter
Datatag Official Sponsor of 2013 BSB